Giỏ hàng của tôi

Đóng giỏ hàng

Trách nhiệm và nghĩa vụ

Chi tiêt sản phẩm

Chúng tôi sẽ mô tả sản phẩm chính xác nhất có thể, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng mô tả sản phẩm hoặc nhưng vấn đề khác là hoàn toàn chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy hoặc không có lỗi. Đôi khi thông tin về cửa hàng, bao gồm các lỗi dịch thuật có gây ra mô tả sản phẩm, giá cả không được chính xác hoặc thiếu sót.

Chúng tôi sẽ sửa bất kỳ nhứng thông tin, không chính xác hoặc thiếu sót, và cập nhật thông tin bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nếu chúng tôi thay đổi thông số kỹ thuật của sản phẩm sau khi bạn đặt hàng hoặc trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao hàng, bạn có thể hủy và trả lại đơn hàng để được hoàn lại tiền đầy đủ.

Gía thành

Giá thành của sản phẩm và độ cũng cấp các sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu gói hàng của bạn bị hải quan địa phương kiểm tra và đánh thuế, giá sản phẩm không bao gồm thuế nhập khẩu và thuế. Đây là trách nhiệm của người mua để trả những thứ này.

Hành vi khách hàng

Mặc dù Fever-spirit sẽ luôn cam kết giải quyết những vấn đề của khách hàng đưa ra một cách chuyên nghiệp, lịch sự và thân thiện. Nhưng chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành vi không không tôn trọng thể hoặc không hợp lý của các khách hàng đối với thành viên nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Ví dụ: Nhưng hành vi không được chấp nhận đôi với nhận viên của chúng tôi hoặc đối vơi Fever-spirit bao gồm bất kỳ điều nào sau đây:

Hành vi hung hăng, lạm dụng và đe dọa. Bao gồm: bất kỳ và tất cả các mối đe dọa trực tiếp hoặc ngụ ý trên bất kỳ mạng xã hội nào, phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc, hoặc nhận xét xúc phạm; thô lỗ, xúi giục phát biểu;

Mặc dù vấn đề này đã được giải quyết hoàn , nhưng những đơn khiếu nại không hợp lý vẫn cứ được đưa ra, mặc dù công ty chung tôi sẽ đưa ra các giải quyết hợp lý và công bằng nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Hy vọng hoặc yêu cầu nhân viên vi phạm các nguyên tắc chính sách của công ty đã được thiết lập, chẳng hạn như số tiền hoàn trả, bồi thường đặc biệt, v.v.

Trong khi đợi phản hồi chính thức , liên tục thay đổi đơn khiếu nại hoặc kết quả mong muốn .

Đơn khiếu nại nhiều hơn số lượng đơn hàng đã mua , vv

Đối với hành vi này, người khiếu nại có thể nhận được thông báo chính thức về những điều sau đây:

Ngôn ngữ của khách hàng bị coi là xúc phạm, lạm dụng, đe dọa hoặc hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Khách hàng phải tránh sử dụng ngôn ngữ đe dọa và uy hiếp .

Nếu khách hàng vẫn khăng khăng ử dụng những hàng vi sai trai này , chúng tôi sẽ không tiêp tục trao đổi với khách hàng nữa.

Fever-spirit có quyền không chấp nhận đơn đặt hàng của khách hàng mà không cần thông báo trước.